pattern
pattern
Play 021 VK

Play 021
2007 play off V.K·2020/21

Medaković Rastko
Glavni trener Medaković Rastko
PTS
Prosečno 76.5
Ukupno 153
3P
Prosečno 2.0
Ukupno 4
2P
Prosečno 26.0
Ukupno 52
FT
Prosečno 18.5
Ukupno 37