pattern
pattern
Sport Key VK

Sport Key
2007 play off V.K·2020/21

Torbica Nikola
Glavni trener Torbica Nikola
PTS
Prosečno 59.5
Ukupno 119
3P
Prosečno 3.5
Ukupno 7
2P
Prosečno 20.0
Ukupno 40
FT
Prosečno 9.0
Ukupno 18